Usługa weryfikacji użytkowników

Uprość proces weryfikacji użytkowników poprzez jego automatyzację.

Weryfikacja użytkowników to usługa służąca do rejestracji użytkowników. Umożliwia weryfikację użytkownika poprzez sprawdzenie, czy może on dokonać płatności z własnego rachunku.

Jak to działa?

Automatyczne sprawdzanie danych przy użyciu usługi weryfikacji użytkownika

System Neopay automatycznie sprawdza, czy osobisty kod podany przez klienta na koncie użytkownika pokrywa się z osobistym kodem płatnika we wskazanym banku. W przypadku potwierdzenia danych płatność może być kontynuowana i następuje potwierdzenie rejestracji.

Ta usługa działa za pośrednictwem specjalnego formatu płatności PCSP, który jest obecnie dostępny w bankach Swedbank, SEB i Luminor.

Usługa weryfikacji użytkowników jest dostępna wraz z usługą inicjowania płatności (payment initiation service, PIS) albo bez niej.

Uruchomienie usługi

Uprość czasochłonny, ręczny procesie weryfikacji użytkownika poprzez jego automatyzację przy użyciu usługi weryfikacji użytkownika Neopay.

Usługę weryfikacji użytkowników można uruchomić wyłącznie w przypadku użytkowników usługi inicjowania płatności (payment initiation service, PIS) Neopay. Aby zacząć korzystać z naszej usługi weryfikacji użytkowników, musisz najpierw aktywować usługę inicjowania płatności: ROZPOCZNIJ.

Jeżeli korzystasz już z usługi inicjowania płatności Neopay, skontaktuj się z nami w sprawie aktywacji usługi weryfikacji użytkowników, wypełniając prosty formularz kontaktowy, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Skontaktuj się z nami