Automatyczne zwroty środków

Teraz możesz uprościć proces dokonywania zwrotu środków poprzez jego automatyzację!

Już teraz zacznij zwracać środki pieniężne przy użyciu funkcji automatycznych zwrotów zamiast czasochłonnego i skomplikowanego dokonywania zwrotu środków przy użyciu rachunku bankowego.

Bez trudu zwracaj płatności swoim klientom

Znacznie szybciej

Prostszy i szybszy, realizowany jednym kliknięciem proces dokonywania zwrotu środków pieniężnych na rzecz klienta na portalu samoobsługowym Neopay albo w Twoim własnym systemie.

Mniej pracy

Mniej zadań administracyjnych i ręcznych. Mniejsza liczba pracowników zaangażowanych w proces zwrotu środków i mniej pracy do wykonania.

Mniej błędów

Minimalizuje błędy ze względu na brak konieczności ręcznego gromadzenia danych klienta, dokonywania wpisów księgowych, weryfikowania list, łączenia się z bankiem czy tworzenia polecenia zapłaty.

Inicjuj zwroty środków tylko jednym kliknięciem

Możesz wybrać jak chcesz obsługiwać zwroty środków pieniężnych dla swoich klientów.

  • Funkcja ta działa natychmiastowo w przypadku płatności SEPA.
  • Zwroty można realizować pojedynczo albo zbiorczo.
  • Możesz zwrócić całą kwotę płatności albo jej część.
  • Czynność tą możesz wykonać bezpośrednio w portalu samoobsługowym Neopay albo zintegrować z własnym systemem.

Już teraz uprość proces dokonywania zwrotu środków poprzez jego automatyzację.

Dwa sposoby konfiguracji automatycznego zwrotu środków

Rozwiązanie w zakresie automatycznego zwrotu środków jest dostępne w portalu samoobsługowym Neopay (mano.neopay.lt). Twój programista może również zainstalować je w Twoim własnym systemie za pośrednictwem bramki, dając Ci dostęp do większej liczby funkcji.
Zwrotu środków można dokonać w przypadku wszystkich płatności otrzymanych za pośrednictwem istniejącego rachunku w NEO Finance. Nie masz rachunku w NEO Finance? Skontaktuj się z nami.

Po uruchomieniu automatycznego zwrotu środków wystarczy wybrać odbiorców, którym chcesz zwrócić środki, i potwierdzić, klikając przycisk „Refund” (Zwrot środków). Środki pieniężne zostaną automatycznie wysłane na ich rachunki.

1. Użyj istniejącego rachunku NEO Finance na portalu samoobsługowym Neopay

Możesz użyć wygodnego narzędzia do zwrotu środków na portalu samoobsługowym (mano.neopay.lt). Nie tylko będziesz mieć możliwość przeglądania transakcji, ale również użycia przycisku „Refund” (Zwrot środków) w odniesieniu do każdej płatności dokonanej na Twój rachunek w NEO Finance w ciągu ostatnich 30 dni. Będziesz również mieć możliwość określenia kwoty zwrotu środków, dokonania zwrotów środków pojedynczo i ustawienia limitów zatwierdzania kwot zwrotu środków. Nastąpi wymiana danych nadawcy i odbiorcy na potrzeby transakcji i zwrot płatności.Zaloguj się albo skontaktuj się z działem pomocy technicznej w sprawie uruchomienia usługi.

2. Połącz system księgowy swojego przedsiębiorstwa z naszym systemem za pośrednictwem bramki

Zintegruj usługę automatycznych zwrotów środków Neopay z własnym systemem i bez trudu inicjuj zwroty środków. Zwroty środków można inicjować we własnym systemie tylko jednym kliknięciem, przy czym integracja zapewnia dostęp do większej liczby funkcji:

  • możliwość inicjowania pojedynczych albo zbiorczych zwrotów środków (nawet 100 albo większej liczby jednocześnie);
  • wybranie dowolnego rachunku w NEO Finance na potrzeby zwrotów środków.
Księgowy Twojego przedsiębiorstwa może wybrać jednego odbiorcę albo większą liczbę odbiorców zwrotu środków i potwierdzić operację, klikając przycisk „Refund” (Zwrot środków). Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zwrotu środków przesyłane są do systemu Neopay, który przekierowuje je do banku, a przelew na rzecz klienta wykonywany jest bezpośrednio z rachunku przedsiębiorstwa w systemie.

Opis integracji interfejsu API usługi zwrotu środków można znaleźć tutaj.

Skontaktuj się z nami w sprawie skonfigurowania usługi albo w celu uzyskania pomocy technicznej.

Unikaj czasochłonnych i skomplikowanych zwrotów środków przy użyciu rachunku bankowego. Już teraz zacznij realizować automatyczne zwroty środków pieniężnych.

Uruchomienie usługi

KROK 1:
Otwórz rachunek

Otwarcie Twojego rachunku w NEO Finance albo użycie istniejącego rachunku w NEO Finance. Dokonanie zwrotu środków będzie możliwe w przypadku wszystkich płatności otrzymanych za pośrednictwem rachunku w NEO Finance.

KROK 2:
Połącz rachunek

Połączenie systemu księgowego Twojego przedsiębiorstwa z naszym systemem za pośrednictwem bramki albo z wykorzystaniem portalu samoobsługowego Neopay.

KROK 3:
Uruchom zwroty środków

Uruchom usługę po prostu wybierając rachunek do obsługi zwrotu środków na portalu samoobsługowym Neopay albo wybierając rachunek i więcej funkcji we własnym systemie po integracji. Opis integracji interfejsu API usługi zwrotu środków można uzyskać tutaj.

Zaufali nam

Skontaktuj się z nami