Usługa udzielania informacji o rachunkach

Korzystaj z naszej usługi udzielania informacji o rachunkach (Account Information Service, AIS) za zgodą klienta i uzyskuj dane o rachunku bankowym, aby móc oferować swoim klientom dostosowane do ich potrzeb inteligentne usługi finansowe.

Klienci nie są już zmuszeni do nużącego wysyłania i odbierania wyciągów z rachunku, pasków wynagrodzenia ani innych dokumentów niezbędnych przy sprawdzaniu zdolności kredytowej podczas ubiegania się o kredyt. Po udzieleniu zgody przez klienta instytucja kredytowa uzyskuje wszystkie istotne informacje od usługodawcy świadczącego usługi w zakresie udzielania informacji o rachunku.

Usługodawcy świadczący usługi w zakresie udzielania informacji o rachunku mogą wykorzystać wzbogacone dane, aby uzyskać wgląd w zwyczaje płatnicze i sytuację finansową klientów oraz oferować usługi niestandardowe i propozycje dopasowane do konkretnych potrzeb klienta.

KROK 1: Wybierz bank

KROK 2: Identyfikacja

KROK 3: Zweryfikuj

KROK 4: Złożenie zestawienia informacji na temat transakcji

Nasza usługa udzielania informacji o rachunkach jest już dostępna na Litwie i Łotwie oraz w Estonii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Norwegii i Polsce.

Osoby kupujące przez Internet dokonują jednorazowego uwierzytelnienia swojej tożsamości, aby zezwolić usłudze inicjowania płatności na przedstawienie skonsolidowanych informacji na temat rachunku płatniczego.

Po przeprowadzeniu błyskawicznej weryfikacji wysyłane jest potwierdzenie dotyczące podanych informacji finansowych dotyczących rachunku płatniczego.

Zestawienie informacji o rachunkach zapewni Twojej firmie lepszy wgląd w informacje finansowe. Zarówno Neopay, jak i banki gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych i środków klientów.

Zaufali nam

Skontaktuj się z nami